Αποστολές & Επιστροφές

Αποστολή και έξοδα μεταφοράς

Το katerinavassou e-shop δέχεται παραγγελίες που αφορούν παραδόσεις προϊόντων σε ολόκληρο τον κόσμο.
Η παράδοση των παραγγελιών μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος πραγματοποιούνται από συνεργαζόμενη μαζί μας εταιρεία μεταφορών και με βάση το ακόλουθο πλάνο:

 • Εντός 5-10 εργάσιμων ημερών για χώρες της Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας)
 • Εντός 5-15 εργάσιμων ημερών για χώρες εκτός Ευρώπης

 

Τρόπος παράδοσης παραγγελίας- χρεώσεις για παραδόσεις

Τα Προϊόντα που έχουν παραγγελθεί, αποστέλλονται στη διεύθυνση και στον παραλήπτη που ο Πελάτης έχει δηλώσει κατά την υποβολή της παραγγελίας του. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιλέγει ελεύθερα τα μέσα αποστολής. Η αποστολή των Προϊόντων γίνεται με χρέωση του Πελάτη ως εξής:
-Τέσσερα (4) ευρώ για παραγγελίες εντός Ελλάδος, η αποστολή είναι δωρεάν εάν η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των πενήντα (50) ευρώ
-Δεκαπέντε (15) ευρώ για χώρες εκτός Ελλάδος, η αποστολή είναι δωρεάν εάν η παραγγελία υπερβαίνει το ποσό των ενενήντα (90) ευρώ

 

Πολιτική Επιστροφών-Υπαναχώρηση

Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει, εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος χωρίς αναφορά του λόγου υπαναχώρησης.
Τότε:

 1. επιστρέφει τα Προϊόντα, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και
 2. επιβαρύνεται με το κόστος επιστροφής των Προϊόντων.

Ο Πελάτης μπορεί, πριν από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης, να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, είτε μέσω τηλεφώνου (τηλ: +30 210 544 0808, είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]). Το δικαίωμα υπαναχώρησης ασκείται εγγράφως με μία ξεκάθαρη δήλωσή σας ή με τη συμπλήρωση και υπογραφή του σχετικού υποδείγματος δήλωσης υπαναχώρησης (το μπορείτε να βρείτε εδώ) και με την αποστολή τους:

 1. είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (Mπελογιάννη 140-142, Νίκαια-Αγ. Ιωάννης Ρέντης, Ελλάδα, ΤΚ 18454)
 2. είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

Για την τήρηση της προθεσμίας υπαναχώρησης, αρκεί ο Πελάτης να αποστείλει την ανωτέρω δήλωση πριν τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να επιστρέψει τα καταβληθέντα από τον Πελάτη ποσά χωρίς επιβάρυνση και χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία το Προϊόν επεστράφη.

 

Επιστροφές Προϊόντων λόγω λάθους παράδοσης

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται άλλα από τα πωληθέντα, κατά είδος ή ποσότητα ή λείπει ιδιότητα η οποία έχει προηγουμένως συνομολογηθεί εγγράφως με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο Πελάτης επιστρέφει τα Προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους. Στην περίπτωση αυτή τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον Πελάτη βαρύνουν την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ τρόπος επιστροφής.

 

Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων (Νόμιμη Εγγύηση)

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται να παραδώσει στον Πελάτη τα Προϊόντα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγματικά ελαττώματα, σύμφωνα με το άρθρο 5 του ν. 2251/1994 και τα αρ. 534 επ. Του Αστικού Κώδικα.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι το Προϊόν είναι ελαττωματικό ισχύουν τα ακόλουθα:

 • Η επιστροφή του προς αντικατάσταση Προϊόντος θα πρέπει να γίνεται μαζί με όλα τα έγγραφα τα οποία συνόδευαν το προϊόν (π.χ. ΔΑΤ, Απ. Λιανικής κ.ο.κ) και πλήρη τη συσκευασία του. Αν πρόκειται για ελάττωμα που διαπιστώθηκε αργότερα από την παράδοση και η συσκευασία δεν υπάρχει ή επίσης αν η συσκευασία του Προϊόντος παραλήφθηκε από τους διανομείς κατά την παράδοση του είδους δεν απαιτείται η συσκευασία του προϊόντος.
 • Επιστροφή των Προϊόντων μέσω courier. Στις περιπτώσεις επιστροφής μέσω courier, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιβαρύνεται με τα έξοδα της επιστροφής καθώς και με τα έξοδα αποστολής του αντικατασταθέντος ή επισκευασμένου Προϊόντος.
 • Μετά την επιστροφή των προϊόντων γίνεται έλεγχος του ελαττώματος που αναφέρεται από τον Πελάτη και στην συνέχεια επικοινωνία μαζί του για ενημέρωσή του σχετικά με τα αποτελέσματα του ελέγχου.
 • Εφόσον διαπιστωθεί το ελάττωμα, πραγματοποιείται επισκευή, ή αντικατάσταση του Προϊόντος, άλλως ακύρωση της συναλλαγής σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του Προϊόντος σε εύλογο χρόνο και δεν μπορεί να βρεθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ άλλο Προϊόν αντίστοιχων ή καλύτερων χαρακτηριστικών ή αντίστοιχης αξίας για την αντικατάσταση. Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής η επιστροφή των χρημάτων της αρχικής αγοράς γίνεται με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο είχε γίνει η αρχική πληρωμή του Πελάτη προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ.
 • Ειδικότερα, σε περίπτωση χρέωσης μέσω πιστωτικής κάρτας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα υποχρεούται να ενημερώσει την εκδότρια Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η τράπεζα θα προβεί εν συνεχεία σε κάθε πράξη που προβλέπεται με βάση τη σύμβαση που έχει καταρτίσει με τον Πελάτη χωρίς σχετική ευθύνη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ πλέον. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ κατόπιν της ενημέρωσης αυτής δεν φέρει καμία ευθύνη για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από την προμνησθείσα σύμβαση. Στην περίπτωση πληρωμής με αντικαταβολή, εάν ο Πελάτης είχε επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα, θα γίνεται με επιστροφή των χρημάτων του σε αυτόν από οποιοδήποτε κατάστημα του δικτύου της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Σε περίπτωση πληρωμής με τραπεζικό έμβασμα θα πραγματοποιείται αντίστροφο τραπεζικό έμβασμα από τους λογαριασμούς της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ προς τον Πελάτη.
 • Σε περίπτωση που τα Προϊόντα επιστραφούν κατεστραμμένα ή ελλιπή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει το δικαίωμα να ζητήσει αποζημίωση από τον Πελάτη, το ποσό της οποίας θα καθορίζεται από την κατάσταση των Προϊόντων και να προβαίνει μονομερώς και άνευ ετέρου τινός σε ολικό ή μερικό συμψηφισμό της απαίτησής του αυτής έναντι του Πελάτη.